Vragen over zwemles

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en het antwoord.
Staat uw vraag er niet tussen? Stuur een bericht via ons contactformulier of stuur een mail naar info@kikkersprong.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 09.30-12.00 uur.

Zwemles

Met welke diploma's werkt Zwemschool Kikkersprong?

Zwemschool Kikkersprong werkt met de internationaal erkende Zwemdiploma ABC-survival diploma’s van ENVOZ B.V. (www.envoz.nl).

Waarom geef ik mijn kind op voor het complete Zwem-ABC?

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 3 jaar en 9 maanden. Een kind met het volledige Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee/rivieren). Zwemschool Kikkersprong staat hier natuurlijk helemaal achter en stimuleren dit doordat al onze leden standaard voor het Zwem-ABC gaan. Besluit u toch eerder te stoppen? Dan hopen wij dat uw kind waar dan ook het Zwem-ABC alsnog compleet maakt voor de zwemveiligheid van uw kind!

Hoe lang duurt het complete Zwem-ABC?

Voor het Zwem-ABC staat het landelijk gemiddelde op 2,5 jaar netto waarvan het A diploma de meeste tijd in beslag neemt. Het A diploma staat dan ook voor Aanleren van alle zwemtechnieken. Hiervoor staat gemiddeld 1,5 jaar netto. Het B (verBeter diploma) en het C (Compleet diploma) worden ongeveer in 3 tot 6 maanden netto en 6 maanden netto behaald. Wij willen wel benadrukken dat het voornamelijk ligt aan de continuïteit van de lessen én aan uw kind. Het is belangrijk om elke week naar de lessen te komen zodat het leertraject elke week wordt herhaald. Wanneer uw kind vaak afwezig is kan het leertraject veel langer duren. Daarnaast is elk kind anders; leert uw kind snel, is hij/zij al watervrij, hoe staat het me de kracht/conditie van uw kind en ga zo maar door. Het kan daarom ook zo zijn dat uw kind juist veel sneller of juist langer doet over het behalen van de diploma’s. Dit is vooraf nooit vast te leggen. Voldoet uw kind aan alle eisen; dan mag hij/zij uiteraard afzwemmen!

Zwemmen jullie op niveau óf in badjes?

Wij geven les op het persoonlijke niveau van uw kind en dus niet in badjes!
Wij werken met de volgende niveaus:

 • Geel+2
 • Kurk+2 Beginnend
 • Kurk+2 Gevorderd
 • Kurk+1
 • Kurk
 • Zwemdiploma A
 • Zwemdiploma B
 • Zwemdiploma C

  U kunt het niveau van uw kind zien door de hoeveelheid drijfmiddelen die uw kind draagt tijdens de les. Ook staat dit duidelijk aangegeven in het leerlingvolgsysteem (LVS). De kinderen worden wel zoveel als mogelijk op hetzelfde niveau bij elkaar ingedeeld, maar uw kind zwemt op zijn/haar eigen tempo. In dit systeem hoeft uw kind, dus niet te wachten totdat hij/zij naar het volgende badje kan. Uw kind kan gewoon in zijn of haar groep doorstromen naar het volgende niveau. De plaats in het zwembad zegt dus niets over het niveau van uw kind.

Wanneer mag mijn kind met kleding zwemmen?

Uw kind mag pas met kleding zwemmen wanneer hij/zij een kledingbriefje ontvangt. Stuurt u alstublieft nooit uw kind zomaar het zwembad in met kleding aan want dit is gevaarlijk. Zwemmen met kleding is namelijk hartstikke zwaar en als uw kind nog niet over de juiste techniek beheerst kan dit enorm gevaarlijk zijn. Wanneer uw kind een kleding briefje krijgt zit het diploma zwemmen eraan te komen.

Wanneer mag mijn kind diploma zwemmen?

Uw kind mag deelnemen aan het diploma zwemmen als hij/zij voldoet aan alle eisen van het betreffende diploma. Dit wordt beoordeeld tijdens het proefzwemmen. Uw kind mag proefzwemmen als wij denken dat hij/zij er klaar voor is en uw kind hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen. Tijdens deze toetsing kijken we natuurlijk verder dan dat ene moment. Het kan zijn dat hij/zij wat gespannen is en daarom de oefening niet lukt. We nemen het kind in dat geval apart en proberen het nog eens. Wij zullen nooit druk leggen bij uw kind en vragen u dit ook niet te doen. Dit kan juist averechts werken. Voldoet uw kind aan alle eisen: dan krijgt hij/zij een persoonlijke uitnodiging voor het diploma zwemmen!

Mijn kind kan niet komen, wat nu?

Wanneer uw kind niet kan komen zal dit opgemerkt worden bij onze instructeurs. Elke week houden wij presentielijsten bij waarop dan zal worden aangegeven dat uw kind er niet was. U hoeft dit niet door te geven. Is uw kind meer dan 3 keer afwezig en hebben wij niets van u vernomen, dan nemen wij contact met u op.

Mijn kind heeft het A diploma behaald, en nu?

Gefeliciteerd! Het eerste diploma is op zak. De lessen worden nu vervolgd voor het B diploma (en als uw kind het B diploma heeft behaald, natuurlijk voor het C diploma). De lestijd, dag en locatie veranderen niet, tenzij anders aangegeven of door u gewenst. U kunt na het diploma zwemmen de week erop dus gewoon weer naar de lessen komen. Wanneer het C diploma is behaald stopt het lidmaatschap automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen.

Waarom gaat de zwemles niet door?

Bij Zwemschool Kikkersprong zijn er een aantal vaste (feest)dagen waarop de lessen niet doorgaan. Dit zijn Koningsdag, Hemelvaart, Goede Vrijdag, in het Paas- en Pinksterweekend, de meivakantie en tijdens de zomer- en winterstop. In deze weekenden en ‘stops’ geven wij onze instructeurs rust waardoor de focus volledig blijft. Uiteraard hebben wij bij het bepalen van de tarieven rekening gehouden met deze lesvrije dagen. Is er een andere reden waarom de les niet door kan gaan dan kijken wij altijd naar een alternatief en worden onze leden hierover per mail geïnformeerd.

LeerlingVolgSysteem (LVS)

Kan ik gegevens aanpassen in het LeerlingVolgSysteem?

Ja, in het LeerlingVolgSysteem kunt u uw adresgegevens, mobiele nummer, mailadres en IBAN voor de automatisch incasso wijzigen via “Mijn account”.
Voor wijzigingen in uw adres en mobiele nummer navigeert u naar “Mijn account” en dan “Profielgegevens”.
Uw mailadres en wachtwoord kunt u aanpassen via “Mijn account” en dan “Account instellingen”.
Voor een wijziging in het rekeningnummer voor uw automatische incasso kunt u naar “Mijn account” en dan naar “Automatische incasso”. Wij ontvangen hiervan dan automatisch een melding.

Hoe meld ik een broertje of zusje aan?

Wij verzoeken u een nieuwe inschrijving voor het broertje of zusje te doen via uw bestaande account in het LeerlingVolgSysteem.
U klikt dan op “Mijn kinderen” > “Kind toevoegen” en vult hier de persoonlijke informatie in van het kind dat u wil inschrijven.

Hierna gaat u naar “Mijn kinderen” en klik op “Overzicht”.
Hier vindt u de namen van uw kinderen die u heeft aangemeld in ons LeerlingVolgSysteem, huidige lid en nieuw lid. Achter elk lid staat bij Status of uw kind is “Ingeschreven”, de inschrijving “In behandeling” is of dat uw kind “niet ingeschreven” is.

Navigeer naar het kind dat u wil inschrijven en klik dan op de status “Niet ingeschreven” en vul hier alle gegevens in. U kunt ook navigeren naar “Zwemles” en vervolgens klikt u op “Inschrijven”.

Zodra u alles heeft ingevuld klikt u op “Versturen” en wij ontvangen dan automatisch een melding van de inschrijving van ‘broertje of zusje’ en nemen contact met u op om de startdatum af te spreken.

Mijn partner wil ook toegang tot het LeerlingVolgSysteem, kan dat?

Ja, dat kan. U kunt via uw huidige account een ‘sub-account’ toevoegen voor de 2e ouder of opa/oma zodat zij ook de voortgang en nieuwsbrieven kunnen inzien.
Persoonlijke gegevens en betaalgegevens zijn alleen zichtbaar in het hoofdaccount, niet in het sub-account. Wijzigingen in deze gegevens kunnen dan ook alleen via het hoofdaccount worden gedaan.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten?

Geen probleem. U kunt met het geregistreerde mailadres altijd een link aanvragen om een nieuw wachtwoord in te stellen door op “Wachtwoord vergeten?” te klikken.

Is het LeerlingVolgSysteem beveiligd?

Uiteraard, het LeerlingVolgSysteem (LVS) van Zwemschool Kikkersprong is veilig!
Zoals u van ons mag verwachten is het LVS beveiligd middels moderne beveiligingstechnieken.
De volledige in de cloud draaiende webapplicatie is ontwikkeld door de ons ingehuurde externe en professionele partij volgens de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties.
Zo zijn onder andere de onderstaande stappen ondernomen:

 • Extended Validation SSL certificaat; een SSL certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept.
 • De (gebruikers)sessie die ontstaat na het succesvol aanmelden van een gebruiker, kent een beperkte levensduur en de gebruiker kan deze sessie zelf beëindigen.
 • Het netwerk is gebaseerd op betrouwbare netwerkcomponenten, ondersteund door redundantie.
 • De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van protectie- en detectiemechanismen.
 • Dagelijks wordt er automatisch gecontroleerd op Malware, Vulnerabilities en Web Trust.

Administratief

Kan ik de contributie ook zelf overmaken?

U kunt er voor kiezen om de contributie elke maand zelf over te maken. Hiervoor wordt wel per maandcontributie €2,00 aan administratiekosten gerekend, dit zit al verwerkt in het bedrag wat op de factuur staat vermeldt.
U dient er dan zelf zorg voor te dragen dat dit bedrag voor de 1e van de maand is bijgeschreven op IBAN:
NL 23 INGB 0009 6048 37 t.n.v. Zwemschool Kikkersprong. Vermeld bij elke overboeking duidelijk de volledige naam van uw kind en de betreffende maand zodat wij uw betaling goed kunnen verwerken. Betaal op tijd om onnodige herinneringskosten te voorkomen.

Waarom betaal ik elke maand hetzelfde bedrag?

De zwemschool hanteert een jaarcontributie die in principe loopt van januari t/m december, deze jaarcontributie betaalt u in 12 gelijke contributietermijnen aan ons.  Het maandbedrag wat u betaalt staat los van de hoeveelheid lessen die binnen een maand vallen, zo kan het zijn u de ene maand meer lessen heeft dan de ander voor de contributie maakt dit niets uit. In de tariefstelling is rekening gehouden met de periode van sluitingen conform de algemene voorwaarden.

Ik heb een grote achterstand, wat nu?

Door u actief te herinneren aan openstaande contributie proberen wij te voorkomen dat er een te grote betalingsachterstand ontstaat. Betalingsherinneringen worden per email verstrekt en wanneer hieruit geen reactie komt zal uw kind geschorst worden van de zwemlessen met behoud van de betalingsverplichting.

Is de betalingsachterstand toch te hoog opgelopen dan kunt u met ons een reële betalingsafspraak aangaan.
Lukt het ons niet om met u in contact te komen dan bestaat de kans dat wij uw lidmaatschap royeren. Tevens staat het ons vrij uw dossier over te dragen aan onze partner AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Spijkenisse.

Wat als de automatische incasso is mislukt?

Wanneer een incasso mislukt zullen wij u herinneren per ‘tikkie betaalverzoek’ per sms. Het kan ook voorkomen dat wij de factuur later nogmaals aanbieden voor automatische incasso. Lukt het ons na 2 pogingen nog niet om een factuur te incasseren dan ontvangt u een email of een 14 dagen brief met het verzoek de contributie van die betreffende maand zelf over te boeken. Alles betaalgegevens staan dan in de factuur.

Bij een meerdere malen mislukte incasso halen wij u tevens uit incasso regeling en bent u vanaf heden zelf verantwoordlijk om het contributie termijn over te maken naar het rekeningnummer NL23INGB0009604837 t.n.v. Kikkersprong B.V. onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en factuurnummer(s).

Waarom betaal ik inschrijfgeld?

Het inschrijfgeld is eenmalig voor elk lid. Hierin verrekenen wij de administratieve handelingen die worden verricht om uw kind in te schrijven in ons ledenbestand.

U dient de inschrijfkosten ook te voldaan voor de wachtlijsten. Dit doen wij om te voorkomen dat wij te grote wachtlijsten krijgen en er alleen leden op staan die daadwerkelijk willen starten. Zodoende staat u en ander nooit onnodig op onze wachtlijst te wachten.

Hoe kan ik opzeggen?

In het LeerlingVolgSysteem (LVS) kunt u kiezen voor uitschrijven en ontvangt u per mail automatisch de bevestiging van uw opzegging. U dient rekening te houden met het opzegtermijn van 1 volledig betaalde kalendermaand conform de algemene voorwaarde.

Wanneer stopt mijn abonnement?

U heeft zich ingeschreven voor het volledige Zwem-ABC. Uw abonnement loopt dus af na het behalen van het zwemdiploma C. Een kind met het volledige Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee/rivieren). Besluit u toch eerder te stoppen? Dan kunt u tussentijds opzeggen via het Leerlingvolgsysteem (LVS) of per mail info@kikkersprong.nl , u dient in dit geval wel rekening te houden met één kalendermaand opzegtermijn.

Veiligheid

Waar moet ik op letten als mijn kind in en rondom water speelt?

Met het volledige Zwem-ABC zijn kinderen toegerust met vaardigheden om veilig plezier te maken in en om het water. Maar kinderen blijven kinderen en ouders moeten altijd blijven opletten. Bij open water, maar ook in een zwembad met toezichthouders.

Wanneer heeft mijn kind voldoende vaardigheden?

Tijdens de zwemlessen voor het Zwem-ABC leren kinderen alle vaardigheden die nodig zijn bij het zwemmen in zwembaden en open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Uw kind moet zichzelf kunnen redden als het (per ongeluk) in het water terecht komt. De veiligheid en vaardigheid van uw kind in het water loopt op met het behalen van de diploma’s. Alleen met het complete Zwem-ABC op zak is uw kind echt veilig in het water.